Kryteria oceny.

Wykonanie zadania Początkowe (1 pkt.) Rozwinięte
 (2 pkt.)
Zaawansowane (3 pkt.) Wzorowe 
(5 pkt.)
Punkty

Poziom merytoryczny dokumentu.

mało informacji
rażące błędy merytoryczne
wiadomości niekompletne

wiadomości
niekompletne, brak błędów merytorycznych
wyczerpujące wiadomości , z rysunkami, bez błędów merytorycznych.
1 - 5 pkt

Wykonanie w programie PowerPoint.


dokument tylko zaczęty
błędy stylistyczne i ortograficzne
dokument nieestetyczny, mało rysunków, zdarzają się błędy stylistyczne i ortograficzne
dokument dobrze zaprojektowany, czytelny, z rysunkami, bez błędów ortograficznych i stylistycznych
dokument bardzo dobrze zaprojektowany, czytelny, z rysunkami, bez błędów ortograficznych i stylistycznych
 1 - 5 pkt

Współpraca w grupie.

Punktacja ogólna
całkowity brak współpracy 3 - 0 pkt
ndst

większość pracy indywidualnej 6 - 4 pkt
 dop

dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie

9 - 7 pkt
dost


doskonała współpraca w całej grupie12 - 10 pkt 
dobry
1 - 5 pkt


 
15 - 13 pkt
bdb