WstępWłasności figur płaskich. Webquest przeznaczony jest dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej. Celem jest przybliżenie uczniom własności różnych figur płaskich (trójkąta, prostokąta, równoległoboku, trapezu i deltoidu)  

autor:Małgorzata Czarnik